Verschillende Soorten Circumplexen

De Circumplexbenadering integreert meerdere theoretische constructen en biedt empirisch onderzochte meetinstrumenten aan om het gedragsrepertoire van iemand in kaart te brengen.


Op dit moment is de meest accurate test om iemands interpersoonlijk gedrag in kaart te brengen de IAS-R (Interpersonal Adjective Scales - Revised) van de (overleden) Canadese psycholoog Wiggins en collega's (1988). In België ontwikkelden Danny Rouckhout en Rik Schacht de N-IAS (Nederlandse Interpersoonlijke Adjectieven Schaal) en de N-IHS (Nederlandse Inter Handelingen Schaal).

In 2007 werd de eerste versie van de Circumplex Leadership Scan 360° (CLS360) ontwikkeld door Danny Rouckhout (Universiteit Antwerpen), Filip de Fruyt (Universiteit Gent) en Patrick Vermeren (PerCo). In 2009 werd de tweede en huidige versie ontwikkeld in samenwerking met Marleen Redeker en Reinout de Vries (beide van de Open Universiteit van Amsterdam).

Hier volgt een actueel, uitgebreid overzicht van de huidige wetenschappelijke Circumplextesten:

  • IASR (Interpersonal Adjective Survey - Revised) van Wiggins, 1988.
  • NIAS (Nederlandse Interpersoonlijke Adjectieven Schaal) van Rouckhout en Schacht, 2005 (Nederlands) - een meting van normaal interpersoonlijk gedrag.
  • NIHS (Nederlandse Interpersoonlijke Handelingen Schaal) van Rouckhout en Schacht (Nederlands, Frans, Duits) - een variatie op de NIAS die zinnen (beschrijvingen van gedrag) gebruikt in plaats van adjectieven.
  • CLS360 (Circumplex Leadership Scan 360°) van Redeker, De Vries, Rouckhout, Vermeren en de Fruyt, 2009; 2012 (Nederlands, Frans, Engels) -- meet leiderschapsstijlen door middel van een multirater of 360° beoordeling. Status: de onderzoeken waaraan een wetenschappelijke test moet beantwoorden, werden afgerond, inclusief test-hertestbeoordeling, een onderzoek naar convergente validiteit met o.a. MLQ van Bass & Avolio en enkele onderzoeken naar predictieve validiteit.
  • IIP (Inventory of Interpersonal Problems) initieel van Horowitz, Rosenberg, Baer, Ureño & Villaseñor, 1988; Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus; in Nederlandse versie door Stijn Vanheule (UGent). 
  • IMI (Impact Measure Inventory) van Perkins, Kiesler, Anchin, Chriico, Kyle & Federman, 1979; Kiesler, Anchin, Perkins et al., 1985; IMI-C, Kiesler & Schmidt, 1993 – de Nederlandstalige versie (IMI-C) door Hafkenscheid & Rouckhout, 2009.
  • AB5C (De korte versie van de Big Five - dimensieel circumplex) van Hofstee, de Raad & Goldberg, 1992.
  • CSIV (Circumplex Scales of Interpersonal Values) van Locke, 2000.
  • ICL-R (Interpersonal Checklist) van Laforge & Suczek, 1955 en 2000; Leary 1957.
  • CLOIT-R (Check List of Interpersonal/Psychotherapy Transactions-Revised) van Kiesler, 1987; Kiesler, Goldston & Schmidt, 1991.

Over deze Circumplextestsen bestaat in de academische wereld een grote consensus over hun betrouwbaarheid en validiteit dankzij veelvuldig empirisch onderzoek. Het Circumplex behoort daarmee momenteel tot één van de meest aanvaarde en meest onderzochte modellen, maar is in zijn huidige en wetenschappelijke vorm niet zo wijdverspreid. 

Naar boven