Leiderschap - een Interpersoonlijk Gegeven

Leiderschap is per definitie geen solo activiteit. Het vereist de betrokkenheid van anderen. Leiderschap gaat over beïnvloeding; hoe leiders zich gedragen en hoe anderen hierop reageren zal bepalen welke invloed er uitgeoefend wordt - dé maatstaf voor leiderschap.

De CLS360 meet het interpersoonlijk gedrag van een leider.


Een definitie voor leiderschap bepalen is een hele uitdaging. Reeds in een ver verleden werden de eerste pogingen gedaan om de essentie van leiderschap te omschrijven. Het wordt vaak omschreven aan de hand van de individuele kwaliteiten, sterktes en eigenschappen van een leider; de rol van een leider zoals een krijger, een held of een shaman; of de waarden van de leider en zijn persoonlijkheidstrekken zoals integriteit, charisma, enz.

Ondanks de focus op het individu, is leiderschap per definitie geen solo activiteit. Het vereist de betrokkenheid van anderen want leiders geven enkel blijk van leiderschap wanneer ze in interactie treden. Anderen kunnen werknemers, volgers, de gemeenschap of zelfs familieleden zijn. 

Het huidige leiderschapsdenken besteedt veel aandacht aan het concept invloed als de kern van leiderschap. Anderen beïnvloeden - een unieke rol van een leider - is immers noodzakelijk om over leiderschap te spreken. De impact van leiders die hun invloed uitoefenen, is universeel zichtbaar; CEO's die een nieuwe richting bepalen voor een organisatie, politici die beslissingen nemen in het kader van een duurzame toekomst, gezinnen die uitkijken naar een betere en welvarendere toekomst. Anderen beïnvloeden - in welke rol we ons ook bevinden - betekent in interactie treden. Ons interpersoonlijk gedrag is een weerspiegeling van hoe we dit doen.

We kunnen stellen dat leiderschap interpersoonlijk is; hoe leiders zich gedragen en hoe anderen hierop reageren zal bepalen welke invloed er uitgeoefend wordt binnen een bepaalde situatie - dé maatstaf voor leiderschap.

Naar boven
123 movies