Ons Onderzoeksteam

Van bij de start wordt het ontwikkelingsproces van de CLS360 begeleidt door een prominent team van Europese onderzoekers binnen de domeinen Persoonlijkheid en het Interpersoonlijk Circumplex. 

Ons engagement om onderzoek naar leiderschapsontwikkeling op een excellente en evidence based methode te voeren, blijft ondersteund door een wetenschappelijk comité bestaande uit deze uitstekende onderzoekers. 

Hieronder, in chronologische volgorde, de mensen die de meest belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de CLS360.

Patrick Vermeren* 

Eigenaar van PerCo, te Antwerpen, België.

Patrick initieerde het onderzoek en de ontwikkeling van het leiderschapscircumplex en de CLS360. Hij lanceerde de hypothese dat leiderschapgedrag een Interpersoonlijk Circumplex zou vormen. Hij legde enkele honderden items voor en reduceerde deze samen met 4 collega's tot 442 items die getest werden door Danny Rouckhout op hun Circumplex structuur. Hij is de oprichter van de Belgisch-Nederlandse vzw 'Evidence-based HRM'. 

Hij is ook auteur van meerdere boeken waaronder: 

  • 'De HR-ballon. 10 Populaire Praktijken Doorprikt' 
  • 'Rond Leiderschap. De Brug Tussen Wetenschap en Praktijk' 
  • 'Rond Communicatie. De mens als sociaal dier'
  • 'Anders Leiden'

Danny Rouckhout* 

Psycholoog, Onderzoeksgroep Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, België. 

Expertise in psychometrie, statistiek, en interpersoonlijk gedrag. Hij is co-auteur, samen met Rik Schacht, van de Nederlandse versie van Interpersoonlijke Adjectieven Schaal.

  • NIAS (Nederlandse Interpersoonlijke Adjectieven Schaal)
  • NIHS (Nederlandse Interpersoonlijke Handelingen Schaal)   

Filip De Fruyt* 

Senior Professor in de Psychologie - Differentiële Psychologie en Persoonlijkheidsmeting, Universiteit Gent, België. Opleidingsverantwoordelijke van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van Universiteit Gent, en verkozen President van de Europese Associatie van de Persoonlijkheidspsychologie (EAPP).

Hij heeft meer dan 120 onderzoeksartikelen gepubliceerd in verschillende belangrijke academische tijdschriften over aspecten binnen persoonlijkheidspsychologie, inclusief leiderschap en carrière ontwikkeling.  

Reinout E. de Vries* 

Associate Professor bij het Departement van Sociale en Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland. 

Onderzoeksinteresse in persoonlijkheid, leiderschap, communicatiestijlen, en interculturele relaties. Hij onderwijst persoonlijkheid en persoonlijkheidsonderzoek; persoonlijkheid en werk; en structural equations modelling

Marleen Redeker*

Consultant bij Berenschot, Amsterdam, Nederland.

Het doctoraat van Marleen bij de Vrije Universiteit van Amsterdam bracht een zeer grote bijdrage aan de ontwikkeling, testing en validatie van de CLS360. Haar interesse is gericht op leiderschap gender studies, wat deel uitmaakte van haar PhD. 

Mark Van Vugt 

Professor in de Psychologie, Departement van Sociale en Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland.

Onderzoek en onderwijsspecialisatie in evolutionaire, sociale en organisatiepsychologie. Expertise in Evolutionary Psychology en hoe dit toegepast wordt om groepsdynamica, leiderschap en volgers, status en machtsrelaties, altruïsme en samenwerking, cohesie, en de intergroep relaties te begrijpen. 

Astrid Homan

Assistant Professor bij het Departement voor Werk en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam, Nederland. 

Onderzoeksinteresse in groepsdiversiteit en -prestatie, 'diversity beliefs', leiderschap, en informatieverwerking. 

 

* Co-auteurs van het peer-reviewed A1 artikel: 'Integrating leadership: The Leadership Circumplex.’

Naar boven
123 movies