De New Edge in Leadership is meer dan gedragsmeting; het stelt leidinggevenden in staat een meetbare gedragsverandering te realiseren met een effectievere leiderschapsstijl als eindresultaat.

Leiderschap – een Interpersoonlijk Gegeven

Leiderschap is per definitie geen solo activiteit. Het vereist de betrokkenheid van anderen. Leiderschap gaat over beïnvloeding; hoe leiders zich gedragen en hoe anderen hierop reageren zal bepalen welke invloed er uitgeoefend wordt - dé maatstaf voor leiderschap.

De CLS360 meet het interpersoonlijk gedrag van een leider.

Het Circumplex 2.0

In de jaren '50 kwam Timothy Leary's onderzoeksgroep tot de briljante vaststelling dat alle interpersoonlijke gedragingen op een cirkelvormige grafiek te plaatsen zijn. Dit idee inspireerde onderzoekers van over heel de wereld om Leary’s interpersoonlijke cirkel verder te ontwikkelen, nu bekend als het Interpersoonlijk Circumplex (IC).

8 Leiderschapsstijlen

Het Interpersoonlijk Circumplex is de basis voor het identificeren, meten en ontwikkelen van leiderschapsgedrag. We onderscheiden acht leiderschapsstijlen binnen vier leiderschapskwadranten. In tegenstelling tot andere modellen, biedt de CLS360 zicht op het complete gedragsrepertoire van de leider.

Evidence Based

De CLS360 is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke bevindingen inzake interpersoonlijk gedrag en leiderschapsontwikkeling.

Naar boven
123 movies