Leiders Ontwikkelen

Leiderschap is een interpersoonlijk gegeven.


Leiderschap is per definitie een interpersoonlijk gegeven - hoe een leider zich gedraagt ten aanzien van anderen, en de impact daarvan. Leiderschapsontwikkeling gaat over de wijze waarop een organisatie haar leidinggevenden ontwikkelt om leiding te geven aan de organisatie. Dit doet ze door leidinggevenden een gestructureerd ontwikkelingsprogramma aan te bieden waarin zij hun leiderschapskwaliteiten kunnen versterken.  

De CLS360 kan deel uitmaken van zo'n programma om hen inzicht te geven in hun leiderschapsstijl. Het toont hen hun sterktes en identificeert ontwikkelingsnoden. Deze noden kunnen gedocumenteerd worden in een persoonlijk ontwikkelingsplan met gerichte acties hoe men hieraan kan werken.

Feedback is een fundamentele vereiste bij iedere vorm van ontwikkeling. Ook om leiderschapsgedrag aan te passen, is feedback noodzakelijk. In de ideale wereld zou feedback over ontwikkelingspunten vrij, ongefilterd en niet voor interpretatie vatbaar gegeven kunnen worden. Maar in de meeste organisaties verlopen deze feedbackprocessen minder utopisch. Een stap voorwaarts om tot een betere feedbackcultuur te komen, is het gebruik van een gestructureerd 360° proces. Door gebruik te maken van evidence based instrumenten, technieken en praktijken, bezorg je de leidinggevende herkenbare feedback die aanvaard wordt en gebruikt kan worden om de effectiviteit als leider te versterken.

Onze aanpak voor leiderschapsontwikkeling focust daarom op het ontwikkelen van de transformationele leiderschapsstijlen - Inspirerend, Coachend en Participatief - die zowel de productiviteit als het welzijn versterken. 

Naar boven
123 movies