Onderzoeksartikelen

Een onderzoeksartikel is een werkstuk dat geschreven is door een expert binnen een bepaald thema en gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift. Onderzoeksartikelen moeten origineel onderzoek van de auteur inhouden. Artikelen ondergaan ook een 'peer review' voorafgaand publicatie, dit wordt uitgevoerd door een of meerdere collega's van binnen het zelfde vakgebied. Dit proces garandeert de kwaliteit en geschiktheid van het artikel voor publicatie in het tijdschrift.


Kom hier regelmatig terug om relevante onderzoeksartikelen

Research Article: Integrating Leadership: The Leadership Circumplex.

Dit artikel geeft een overzicht van het recente onderzoek over de Circumplex Leaderschip Scan 360° (CLS360) door Marleen Redeker, Reinout E. de Vries, Danny Rouckhout, Patrick Vermeren, and Filip de Fruyt  (2012). Integrating leadership: The leadership circumplex. European Journal of Work and Organizational Psychology. Klik hieronder op downloaden om een gratis exemplaar te verkrijgen.

Naar boven
123 movies