Onze metingen zijn gebaseerd op het Interpersoonlijk Cirumplex dat de basis vormt voor hoe we het complete gedragsrepertoire van leiders identificeren, meten en ontwikkelen.

Leiderschapsmeting

Het beïnvloeden van anderen - de unieke rol van een leider - is noodzakelijk om over leiderschap te spreken. En anderen beïnvloeden, in welke rol we ons ook bevinden, betekent in interactie met hen treden. Het interpersoonlijk gedrag van een leidinggevende is hier een unieke weerspiegeling van. Onze leiderschapsmetingen brengen het complete gedragsrepertoire van de leider in kaart.

Teammeting

Het interpersoonlijk gedrag van leiders kan men vaststellen tussen individuen maar ook binnen groepen, teams en organisaties. Het gedrag van anderen - directe medewerkers, collega's, of eigen leidinggevenden - kan een belangrijke impact hebben op het gedrag van de leider zelf. 

Naar boven
123 movies