PerCo en zijn ervaren consultants adviseren en ondersteunen u bij het verder ontwikkelen van sterk leiderschap op individueel, team- of organisatieniveau. Voor meer inlichtingen verwijzen wij u graag door naar www.perco.be.

Leiders ontwikkelen

Leiderschap is een interpersoonlijk gegeven.

Leiderschap is een interpersoonlijke interactie - hoe een leider zich gedraagt ten aanzien van anderen, en de impact daarvan. Leiderschapsontwikkeling gaat over de wijze waarop een organisatie haar leidinggevenden ontwikkelt om leiding te geven aan de organisatie. Dit doet ze door leidinggevenden een gestructureerd ontwikkelingsprogramma aan te bieden waarin zij hun leiderschapskwaliteiten kunnen versterken.  

Teams Ontwikkelen

Get along to get ahead—collectively. 

Elk succesvol team of organisatie zoekt een balans tussen de twee metamotieven: Het Zelfmotief (Agency - getting ahead) en Verbondenheid (Communion - getting along). Van leidinggevenden die er in slagen om deze paradoxale spanning te managen, zegt men wel eens: "they get along to get ahead - collectively".  

Organisaties Ontwikkelen

Gedrag binnen een organisatie is een complexe interactie tussen het individu en de context waarbinnen het gedrag gesteld wordt.

Naar boven
123 movies