Wat is Evidence Based?

Jeffrey Pfeffer en Robert Sutton  van de Universiteit van Stanford definiëren haarscherp wat evidence based is: "Engageer je ertoe om beslissingen op basis van feiten te nemen - wat zoveel betekent als jezelf ertoe verbinden om de beste bewijzen te gebruiken bij het nemen van acties," (Pfeffer & Sutton, http://evidence-basedmanagement.com/).


De medische sector gebruikt een simpele analogie om de betekenis (en het belang) van evidence-based onderzoek aan te geven. Je kan de vraag stellen, 'Welke zaken buiten "evidence" zouden een rol moeten spelen bij medische beslissingen - zaken van leven of dood?' Studies tonen aan dat slechts 15% van beslissingen van artsen gebaseerd zijn op "evidence". Meestal vallen dokters terug op de verouderde kennis die ze opdeden tijdens hun opleiding, oude tradities die nooit bewezen werden, patronen afgeleid uit hun ervaring, methodes waarin ze geloven en het best getraind zijn en informatie van verkopers die hun producten en diensten aanbieden. Kortom, ze worden meer geleid door de aspecten waarin ze geloven dan de meest recente en beste kennis van wat echt werkt (Sackett, D. et al., 2002. Evidence-Based Medicine: How to Teach and Practice EBM. London: Wolfe). 

De uitdaging voor elke leidinggevende bestaat eruit om te bepalen of hun huidige leiderschapsaanpak evidence-based is, of gebaseerd is op verouderde praktijken en/of overtuigend maar misleidend advies.

Voor meer informatie over Evidence-based management: http://evidence-basedmanagement.com/

Naar boven