Verkeerslichten

De kleuren groen, oranje en rood worden gebruikt als metafoor van de verkeerslichten. Ze geven de onderzoeksresultaten weer van de effecten van de stijlen. Daarnaast worden oranje en rood ook gebruikt om extremere scores ten aanzien van de normgroep te signaleren.


De groene stijlen - Inspirerend, Coachend en Participatief - leiden enkel tot positieve effecten zoals beschreven in de wetenschappelijke literatuur rond leiderschap. 

De rode stijlen - Autoritair, Wantrouwend en Teruggetrokken - kunnen deel uitmaken van het gedragsrepertoire van een leidinggevende maar geven aanleiding tot minder gewenste gevolgen. 

De oranje stijlen - Directief en Toegeeflijk - kunnen passend zijn in sommige situaties maar moeten met voorzichtigheid en beperkt gebruikt worden.

Naar boven