Vector

De vector geeft de richting en de sterkte weer van het gewogen resultaat van de acht leiderschapsstijlen. De vector zegt veel over het gehele gedragsrepertoire en de stijlflexibiliteit van een leidinggevende.


De vectorhoek geeft een indicatie van de algemene richting van de leiderschapsstijlen. Binnen het vakgebied wordt dit de interpersoonlijke (leiderschaps)stijl genoemd. In ongeveer 65% van de gevallen, wijst de vector in de richting van de Inspirerende en Coachende stijlen. Dit sluit aan bij de vaststelling dat leiderschapsgedrag zich gemiddeld meer in de groene stijlen bevindt en minder in de oranje of rode stijlen. Stijlen die hoog scoren op zowel resultaat- en mensgerichtheid worden als effectiever beschouwd, in tegenstelling tot stijlen die hier laag op scoren. Een vector die naar het noorden wijst, kan een indicatie zijn voor een sterker Zelfmotief, mogelijks ten koste van de Verbondenheid met mensen. Een vector die wijst naar het oosten, kan duiden op een leidinggevende met een sterkere drang naar Verbondenheid. Een vector die wijst naar het noordoosten geeft dan weer een gezonde balans tussen beide aan.

De lengte van de vector geeft een indicatie van de balans tussen de verschillende leiderschapsstijlen. Bv.: een lange vector kan een indicatie zijn van een overmatig gebruik van een bepaalde stijl, rigide gedragspatronen of een beperkt repertoire van leiderschapsgedrag. Korte vectoren geven aan dat iemand meer verschillende leiderschapsstijlen toepast naargelang de context. Zeer korte vectoren, tot halverwege de cirkel, kunnen dan weer aangeven dat sommige stijlen te weinig gebruikt worden.

Naar boven