CLS360 Hertest op groepsniveau

Net zoals bij individuen, is het ook belangrijk voor een team, een departement, of een organisatie om te weten of de gedragsveranderingen gezien worden door de omgeving.


Nadat de individuele leidinggeven een hertest hebben afgenomen, kan een nieuw groepsrapport opgemaakt worden. Dit rapport geeft belangrijke inzichten en feedback over de vooruitgang naar de gewenste gedragsdoelstellingen of leiderschapscultuur. Dit heeft een motiverend effect op de betrokkenen om zich verder te blijven ontwikkelen en biedt uiteraard de kans om de reeds gemaakte progressie als groep te vieren.

Naar boven