CLS360 Hertest   

Na een CLS360 bevraging kan een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt worden. Hierin worden zowel de leerdoelstellingen opgenomen als de wijze waarop de leidinggevende hieraan gaat werken. Met een CLS360 Hertest krijgt een leidinggevende feedback in welke mate zijn leerinspanningen hebben geresulteerd in een gepercipieerde gedragsverandering.


Naar boven
123 movies