Wat is certificering?

Het CLS360 certificeringsprogramma leidt professionals op om de CLS360 grondig te begrijpen, interpreteren en te kunnen debriefen. Het certificaat dat u ontvangt naar aanleiding van dit programma, bewijst uw bekwaamheid met de CLS360.


Het CLS360 certificeringsprogramma is een intensieve opleidingsmodule die bestaat uit kennisoverdracht, een interactief gedeelte waarbij hoofdzakelijk gewerkt wordt met praktijksituaties en een demonstratiemoment waarop iedere deelnemer zijn bekwaamheid toont in het interpreteren en terugkoppelen van een CLS360 rapport. Om het certificeringscertificaat te ontvangen, dienen professionals dit programma succesvol te doorlopen. 

Het gebruik van de CLS360 in de praktijk, met name het afnemen en terugkoppelen van de CLS360, verzekert dat de gecertificeerde professional het instrument in de vingers houdt. 

Naar boven