Waarom certificeren we?

De uitgever verbindt zich er zich toe om volgens de meest ethische en professionele standaarden vragenlijsten te gebruiken. Daarom certificeert hij professionals in het gebruik van de vragenlijsten zodat dezelfde standaarden worden gehanteerd.


De uitgever vindt het zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deelnemers de 360° feedback resultaten op een zo goed mogelijke wijze krijgen. De 360° feedbackervaring moet gekenmerkt zijn door een respectvolle omgang met iedere deelnemer als persoon en dient bruikbare inzichten te verschaffen, die tot meer zelfbewustzijn en zelfontwikkeling aanzetten. Het doel van de meting is het in kaart brengen van de leiderschaps- of communicatiestijlen en eventuele verbeterpunten identificeren. 

Het certificeringsprogramma is ontworpen om professionals te informeren en op te leiden in het ethisch en professioneel gebruik van de vragenlijst. Deelnemers verbinden zich er toe de Gedragscode toe te passen. De Gedragscode beschrijft de professionele en ethische praktijken die de uitgever verwacht van professionals die de vragenlijsten wensen te gebruiken bij afname en bespreking van de resultaten. Contacteer ons indien u de gedragscode wenst te ontvangen.

Naar boven