Hoe word ik gecertificeerd?

Het CLS360 certificeringsprogramma certificeert individuen in het gebruik van de CLS360.

Inschrijvingsprocedure certificering - Tijdens een intakegesprek worden zowel de voorwaarden tot deelname besproken als de verwachtingen wederzijds afgestemd. Op basis hiervan kan tot een definitieve inschrijving worden overgegaan.

Training voor de certificering - U volgt een 5–daags interactief programma, gespreid over een periode van ongeveer 3 maanden. We maken tijd voor het opdoen van de nodige kennis van het Interpersoonlijk Circumplex en het Leiderschapscircumplex, maar vooral ook voor het leren bespreken van een CLS360 rapport.

Dag 1 & 2: We starten met een 2-daags programma waarbij het Leiderschapscircumplex en de wetenschappelijke constructie van de CLS360 centraal staan. Deelnemers maken kennis met de achtergrond van het model en leren de 8 leiderschapsstijlen kennen. We behandelen zowel de theorie van het Circumplex en het wetenschappelijk onderzoek ernaar als wat dit betekent voor de toepassing in de praktijk. Theoretisch gaan we gedetailleerd in op:

  • de evolutionaire en biologische basis van het model;
  • wat elke stijl concreet qua gedrag betekent;
  • wanneer elke stijl best wordt ingezet en;
  • de (bewezen) positieve en negatieve effecten van deze stijlen.

Het kunnen bespreken van de gevolgen van de stijlen is immers een sterke motivator voor de focusleider om aan gedrag te werken.

Dan geven we aan de hand van de ‘Technical Manual’ de deelnemers inzicht in de wetenschappelijke constructie van het meetinstrument. Deze grondige aanpak zorgt ervoor dat certificaathouders op een professionele manier achtergrondvragen over de testconstructie, betrouwbaarheid, validiteit, ruwe scores en standaardscores kunnen beantwoorden (een van de vereisten volgens de criteria van Nowack & Mashihi, 2012).

Vervolgens wordt tijd besteed aan het leren interpreteren van de grafieken en het opstellen van hypotheses. Een laatste onderdeel van deze module is een praktische toelichting van de afname van een CLS360 waarna deelnemers de meting bij 1 of 2 zelfgekozen leidinggevenden kunnen opstarten.

Praktijkopdracht deel 1: Deelnemers starten 1 of 2 CLS360 metingen op bij zelfgekozen leidinggevenden.

Dag 3 & 4: na ongeveer 4 weken volgt opnieuw een 2-daagse training waarbij de deelnemers alle stappen van een debriefing leren - observeren, simuleren en demonstreren staan daarbij centraal. Eerst worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de stappen van een debriefing. Hiervoor maken we gebruik van de ‘debriefing manual’. Daarna wordt ieder onderdeel van de debriefing door de trainer besproken en gedemonstreerd waarna deelnemers zelf aan de slag gaan. Deelnemers gebruiken hiervoor demonstratierapporten (echte gevallen, anoniem gemaakt) en hun eigen praktijkgevallen. Zij oefenen stap voor stap alle elementen van de debriefing en demonstreren uiteindelijk hun bekwaamheid in het interpreteren en terugkoppelen van een CLS360 rapport.

Praktijkopdracht deel 2: Na het vorige onderdeel dienen de deelnemers de rapporten ook effectief bespreken met de leidinggevenden die zij hiervoor zelf geselecteerd hebben.

Dag 5: De laatste dag gebruiken we als een supervisie-moment waarbij deelnemers hun ervaringen van de debriefings delen en de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen. Nadien is er ruimte voor een verdere verdieping; aan de hand van enkele uitdagende gevallen kunnen de deelnemers hun vaardigheden verder inoefenen. Er wordt ook wat dieper ingegaan op de ontwikkeling van leiderschapscompetenties.

Contacteer ons voor meer informatie.

 Email: info@cls360.com

Naar boven